Javni kodeks korporativnega upravljanja

Javna objava

Javni kodeks korporativnega upravljanja zvezne države vsebuje pomembna določila veljavne zakonodaje ter mednarodno in državno priznane standarde glede upravljanja in nadziranja podjetij v lasti države, njenih neposrednih hčerinskih podjetij in podjetij v posredni oblasti. Cilj kodeksa je izboljšati transparentnost in razumevanje sistema korporativnega upravljanja in nadzora. Družba BABEG je zavezana družbeni pogodbi in deluje izrecno v skladu z določili. Družba BABEG v skladu z določbami o transparentnosti javnega kodeksa korporativnega upravljanja vsako leto objavi finančno poročilo ter poročilo o korporativnem upravljanju.

Letna poročila

 

Poročila o korporativnem upravljanju