Koroška na jugu Avstrije –
naseljevanje podjetij, storitve za vlagatelje in investicije

Novice

Delegacija “Les je lep”
v petek, 2. septembra 2022 nas je obiskala delegacija slovenskega lesnega gospodarstva, ki sta jo organizirala BABEG in Slovensko gospodarska zveza – SGZ. V dopoldanskem…
Več

Uspešno v prihodnost – nova podjetja v letu 2021
Deželni glavar Kaiser in njegova namestnica Schaunig: 36 novih podjetij na Koroškem in 600 novih delovnih mest. Tudi obeti za leto 2022 kažejo na nadaljevanje pozitivnega…
Več

2469 ustanovitev na Koroškem [2017]