Naše poslanstvo

building roots

zakoreninjanje | utrjevanje | vzdrževanje | shranjevanje | negovanje

Naloga družbe »Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH« BABEG je spodbujanje naseljevanja novih mednarodnih podjetij na lokacije na Koroškem in strateško svetovanje tem podjetjem pri naseljevanju. Družba investira v zunajuniverzitetne ustanove ter s tem krepi področje tehničnih raziskav in inovacij na jugu Avstrije. Družba BABEG obvešča in povezuje, preko meja.

Poslanstvo družbe BABEG je obuditi zanimanje za Koroško. Njen največji kapital je znanje, ki se razvija v izobraževalnih ustanovah, raziskovalnih laboratorijihter znanstvenih in tehnoloških parkih na avstrijskem Koroškem. Dan za dnem.

Spodbujanje naložb in tehnologija

Omejen proračun in pritisk glede stroškov zahtevata ciljno usmerjeno trgovanje. Družba BABEG poišče podatke za stik s tujimi podjetji, ki na jugu Avstrije uporabljajo in širijo svoje znanje, tehnološke napredke in raziskave.

Uspešna naselitev podjetja na novo lokacijo se ne meri z višino dobičkov, temveč pomeni ustvarjanje dodane vrednosti. Za družbo, raziskave in gospodarstvo. Cilj družbe BABEG je povečati to vrednost, pri čemer se uporabi že obstoječe in se poveže z novimi napredki.

Naseljevanje podjetij na nove lokacije je več kot le postavljanje zabojnikov na zeleni travnik. Ljudem nudi dostop do novih delovnih mest in tehnološkega znanja. Družba BABEG podjetjem in raziskovalnim ustanovam priskrbi podatke za stik z novimi partnerji za sodelovanje, za katere se zanimajo.

Ukrepi za uspešno naseljevanje podjetij na nove lokacije

Namen spodbujanja naložb je preoblikovanje in premikanje. Naša dežela si mirovanja ne more privoščiti. Družba BABEG pri tem skrbi za komunikacijo in sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi ustanovami, hčerinskimi družbami in izobraževalnimi ustanovami. Na ta način krepi in neguje korenine, ki na jugu Avstrije skrbijo za spremembe in nadaljnji razvoj. To zajema izraz »building roots«.

Prepoznavanje trendov | zakoreninjanje

Družba BABEG opazuje mednarodni razvoj in se udeležuje razprav o tehničnih inovacijah. Odkriva nove zamisli in raziskuje možnosti njihovega udejanjanja na Koroškem. K ciljem ne stremi sama, temveč v sodelovanju z lastniki in investicijskimi podjetji.

Namen naseljevanja podjetij na nove lokacije je zmanjšati odseljevanje prebivalcev. Izobraževanje in nadaljnje usposabljanje učiteljev in učencev je za deželo Koroško zelo velikega pomena. O tem pišemo  na našem blogu o trendih.

Načrtovanje | negovanje

Družba BABEG navezuje stike z mednarodnimi vlagatelji in podjetji ter s tem krepi področje znanja in tehnologije na Koroškem. Predvsem na področjih informacijske tehnologije (elektronski sestavni deli, komunikacija in izobrazba | vgradni sistemi | robotika), tehnoloških postopkov, strojništva in raziskav materialov.

Obveščanje | shranjevanje

Družba BABEG na različnih prireditvah in v sklopu osebnih pogovorov obvešča o industriji, raziskavah in izobraževalnih ustanovah na Koroškem. Objektivno in brezplačno.

Družba BABEG predstavlja prednosti Koroške in išče najhitrejše rešitve pri naseljevanju podjetij na nove lokacije. Družba BABEG ima strokovno znanje s področja avstrijske davčne zakonodaje in spodbujevalnih ukrepov, prav tako pa je strokovno usposobljena za iskanje delavcev, pisarniških površin in zemljišč.