Carinthian Research

Raziskave na Koroškem

Za izrazom »Carinthian Research« se skrivajo prizadevanja za strateški in strukturni razvoj Koroške kot inovativnega in raziskovalnega središča ter predstavitev koroškega raziskovalnega okolja pod eno streho, hkrati pa je cilj izpostaviti tudi rezultate raziskav.

Družba BABEG ima v imenu dežele Koroške investicijske deleže v uveljavljenih zunajuniverzitetnih raziskovalnih ustanovah:


Ti inštituti imajo potencial, da z razvojem prevzamejo vodilno vlogo na svojem tehnološkem področju in s svojo inovativnostjo dolgotrajno utrdijo Koroško kot poslovno lokacijo.

Mešanica raziskav na jugu Avstrije

Prek tesnega povezovanja s terciarnimi izobraževalnimi ustanovami, kot sta Alpsko-jadranska univerza in Koroška visoka strokovna šola, je ustvarjena optimalna mešanica temeljnih in uporabno usmerjenih raziskav. Intenzivna medinstitucionalna izmenjava prispeva k ciljni usmerjenosti izobraževanja in nadaljnjega razvoja v deželi.

Družba BABEG povezuje in mreži interesne skupine v deželi ter s tem združuje in spodbuja inovativno moč Koroške. Hkrati tudi sodeluje pri raziskavah z drugimi zveznimi deželami (med drugim s Štajersko in Zgornjo Avstrijo), da bi se s skupnimi močmi uveljavila kot raziskovalna os na jugu Avstrije.