Wood Carinthian Competence Center

wood kplus

in znanost o življenju na Dunaju in Univerza Johannes Kepler v Linzu. V vsakem od štirih centrov – to so Lenzing, Tulln, Linz, Šentvid ob Glini – raziskujejo različna vprašanja, kot zunajuniverzitetni raziskovalni centri pa so usmerjeni v industrijo in uporabne dejavnosti.

Na Koroškem W3C pomeni »Wood Carinthian Competence Center«. 

Osrednje teme raziskovanja

Pet ekip se ukvarja z najrazličnejšimi izzivi s področja proizvodnje in ravnanja z naravnimi kompoziti.

 • Premazovanje lesnih kompozitov
 • Praškasto lakiranje
 • Impregnacija
 • Stiskanje smole
 • Obdelava finih vlaken vseh vrst
 • Merjenje in analiza poslovnih procesov
 • Razvoj učinkovitih modelov procesov


Izziv

 • Obnovljive surovine obdelati tako, da se njihova funkcionalnost spremeni in izboljša
 • Razvoj kompozitov za lakiranje, lepila in površine
 • Razvoj novih materialov in procesov
 • Analiza podatkov in spektralna analiza


Infrastruktura | Raziskovalni laboratorij

 • Spektroskopija (FTIR, NIR, UV-Vis)
 • IR-mikroskopija
 • Termoanaliza (DSC, TGA, TMA)
 • Analiza papirja (naprava za merjenje gladkosti Bekk, naprava za testiranje poroznosti (Gerley),
 • sistem optičnega bralnika DOMAS)
 • Merilnik stičnega kota/tenziometer
 • Sistem plazme atmosferskega tlaka
Osnovni podatki

Leto ustanovitve: 2006  

Lokacija: Šentvid ob Glini

Število zaposlenih: 23

Delež družbe BABEG: 26-odstotni

 

W3C.online