Podjetniški inkubator »build!«

»Vaše zamisli so naša misija«

Spodbujanje inovacij in samostojnosti

Podjetniški inkubator »build!« nudi podporo pri ustanavljanju podjetij na akademskem področju, in sicer še preden pride izdelek na tržišče. Podjetniški inkubator ocenjuje podjetniške zamisli ter pomaga pri izdelavi poslovnih načrtov in določanju »inovativnih sestavnih delov« zamisli.

Mentorstvo in sodelovanje

Inkubator »build!« s programi podpore in mentorji koroške učence, študente in mlade podjetnike spodbuja k samostojnemu ter podjetniškemu razmišljanju. Pri tem uporablja obstoječe znanje. Koroški podjetniki, znanstvene ustanove in zunajuniverzitetni raziskovalni laboratoriji namreč ne le govorijo o sodelovanju, temveč to tudi udejanjijo. Kar vsekakor dokazuje njihovo sodelovanje z inkubatorjem »build!«.

Ustvarjanje omrežij

»build!« mladim podjetnikom zagotavlja podatke za stik s koroškimi raziskovalnimi ustanovami, partnerji in družbami. Inkubator povezuje ustanovitelje z davčnimi svetovalci in patentnimi odvetniki. Na voljo so tudi zunanji svetovalci, ki ocenijo poslovne zamisli glede na njihovo izvedljivost. Ko premagajo to oviro, »build!« uspešnim zagonskim podjetjem zagotovi pisarniške prostore v parku »Lakeside Park« v Celovcu ali v tehnološkem kampusu »HighTech Campus Villach« v Beljaku.

Koroški podjetniški inkubator »build!« je 18 mesecev spremljal 73 mladih podjetnikov na njihovi poti v samostojnost.

Podjetniški inkubator »build!«  je član programa »Academia plus Business« avstrijske mreže inkubatorjev.

Dodatne informacije: »build!«

Osnovni podatki

Leto ustanovitve: 2002 

Lokacije:   »Lakeside Science & Technology Park« v Celovcu in »High Tech Campus Villach« v Beljaku 

Število zaposlenih: 6 

Delež družbe BABEG: 44-odstotni