Joanneum Research

JOANNEUM RESEARCH je neuniverzitetna raziskovalna ustanova na Koroškem. Kot ponudnik inovacij in tehnologij na področju aplikativnih raziskav oblikuje razvoj naše sodobne družbe in gospodarstva na trajnosten in človeku usmerjen način. JOANNEUM RESEARCH, ki se nahaja v Lakesideparku Celovec, predstavljajo inštituti ROBOTICS, DIGITAL – DIGITAL TWIN LAB, LIFE in POLICIES.

ROBOTICS - Inštitut za robotiko in mehatroniko

»Robotics« – celotno ime se glasi »Robotics, Institut für Robotik und Mechatronik« – je eden od šestih raziskovalnih inštitutov »Joanneum Research«. Inštitut se zavestno uvršča na stičišče med temeljnimi raziskavami in uporabo v fizičnem svetu, zato lahko njegov pristop nedvomno opišemo kot interdisciplinarni. Ekipa Michaela Hofbaurja se srečuje z različnimi raziskovalnimi področji, različnimi generacijami (profesorji, študenti, učenci) in akterji (raziskovalna dejavnost, industrija, majhna podjetja).

Osrednje teme robotike

 • Sodelujoča in kognitivna robotika
 • Varnost in zaščita robotov
 • Inverzna kinematika
 • Nadzorna tehnologija
 • Mehanika
 • Mehatronika
 • Senzorji
 • Umetna inteligenca
 • Prilagojeno delovanje
 • Simbolična algebra
 • Industrija 4.0


Izziv

Socialna interakcija med roboti in ljudmi.

Infrastruktura | Laboratorij

Laboratorij je v izgradnji. Trenutno se eksperimentira predvsem z industrijskimi »namiznimi roboti«. V načrtovanem laboratoriju bodo za eksperimente na voljo še veliko večji primerki robotov.

DIGITAL "DIGITAL TWIN LAB" - Inštitut za digitalne tehnologije

LIFE - Inštitut za podnebje, energetske sisteme in družbo

POLICIES – Inštitut za raziskave, socialne zadeve in inovacije

Osnovni podatki

Leto ustanovitve: 2014

Lokacija: »Lakeside Science & Technology Park«, Celovec 

Število zaposlenih: 14 (načrtovano 30–40)

Delež družbe BABEG: 15-odstotni

 

Joanneum Research - Robotics

Joanneum Research - Digital

Joanneum Research - Life

Joanneum Research - Policies