Lakeside Labs

Lakeside Labs

Brez temeljnih raziskav ni napredka. V laboratorijih »Lakeside Labs« ekipa Christian Bettstetter

skrbi za razvoj samoorganiziranih povezanih sistemov. K temu sodi uporaba minirobotov in brezpilotnih letalnikov kot tudi razvoj novih protokolov za brezžični prenos podatkov med senzorji različnih vrst.

Institute of Networked and Embedded Systems (NES)

Laboratoriji »Lakeside Labs« tesno sodelujejo z inštitutom za povezane in vgrajene sisteme »Institute of Networked and Embedded Systems« (NES), tako z osebjem kot tudi na področju raziskav in doktorandov. Inštitut je bil ustanovljen leta 2007 na Fakulteti za tehnične vede na Alpsko-jadranski univerzi v Celovcu. Ukvarja se z mobilnimi sistemi, vseobsegajočim računalništvom, vgrajeno komunikacijo ter pametnimi omrežji, torej s temami, s katerimi se spoprimejo v laboratorijih in jih izvajajo v okviru zunajuniverzitetnih raziskovalnih projektov.

Raziskovalna in interesna področja laboratorijev »Lakeside Labs«

 • Senzorji in sistemi aktuatorjev
 • Povezovanje v omrežja
 • Usklajevanje in samoorganizacija večrobotskih sistemov
 • Modeliranje
 • Načrtovanje in optimizacija področij avtomobilskega sektorja, transporta, reševanja in multimedije

 

Osrednje teme raziskovanja

 • Samoorganizirani sistemi
 • Sinhronizacija omrežij in sistemov
 • Sistemi več brezpilotnih letalnikov
 • Pametna mikroomrežja
 • Brezžična komunikacija
 • Omrežja kamer

 

Izziv

Zagotavljanje ustreznega in usklajenega delovanja posameznih elementov.

Dodatne informacije o raziskovalnih dejavnostih laboratorijev Lakeside Labs.

Osnovni podatki

Leto ustanovitve: december 2007 

Lokacija: Celovec, »Lakeside Science & Technology Park«

Število zaposlenih: 9 

Delež družbe BABEG: 70-odstotni