Industrija 4.0

Digitalizacija – Industrija 4.0

Industrija 4.0 – prilagodljiva, neodvisna, povezana

Industrija doživlja celovito preobrazbo zaradi tehnoloških sprememb, povezanih z digitalizacijo. Industrija 4.0 je izraz, ki združuje vse dejavnosti v zvezi s preobrazbo v prilagodljivo, neodvisno in povezano proizvodnjo. Z njim se opisuje četrta industrijska revolucija, ki sledi mehanizaciji, elektrifikaciji in avtomatizaciji, pomeni pa celostno združitev klasične industrijske proizvodnje z novimi informacijskimi tehnologijami.

Družba BABEG in program Industrija 4.0

V okviru programa Industrija 4.0 družbe BABEG se trudimo ustvarjati in podpirati projekte, ki spodbujajo in izboljšujejo digitalno zrelost industrije na Koroškem. Družba BABEG na tem področju sodeluje z najpomembnejšimi koroškimi interesnimi skupinami s področja industrije, raziskovanja in izobraževanja. Njihov skupni cilj je ustvariti zavedanje o tveganjih in priložnostih digitalizacije, ob tem pa sprožiti aktivne procese sprememb.