Povzetek | Koroško-slovenska gospodarska konferenca v Dobrli vasi

22.05.2019

Kärntner-Slowenische Wirtschaftskonferenz Mai 2019Kärntner-Slowenische Wirtschaftskonferenz Mai 2019Kärntner-Slowenische Wirtschaftskonferenz Mai 2019
22. maja 2019 je Slovenska gospodarska zveza skupaj z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu organizirala gospodarsko konferenco z naslovom »Z izzivi do uspeha«. Konference se je udeležilo 160 predstavnikov slovenskih in avstrijskih podjetij. Program je vključeval predavanja 27 govornikov iz Slovenije, Avstrije, Italije, s Hrvaške in Madžarske. Vzporedno s prireditvijo so potekali pogovori med podjetji.

Goste so pozdravili številni pomembni avstrijski in slovenski predstavniki s področja politike in gospodarstva: Benjamin Wakounig, predsednik Slovenske gospodarske zveze na Koroškem, Jürgen Mandl, predsednik gospodarske zbornice na Koroškem (WKK), deželni svetnik Sebastian Schuschnig, 2. predsednik Koroškega deželnega zbora Jakob Strauss, slovenski minister Peter J. Česnik in Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Predstavnik družbe  BABEG | Invest in Carinthia:
Jernej Dvoršak, M.A.
0043-463-908290-19
dvorsak@babeg.at

22.05.2019

Kärntner-Slowenische Wirtschaftskonferenz Mai 2019Kärntner-Slowenische Wirtschaftskonferenz Mai 2019Kärntner-Slowenische Wirtschaftskonferenz Mai 2019