Tehnologija

Koroška nase gleda kot na deželo inovativne tehnologije z visoko kakovostjo življenja – na jugu Avstrije in v osrčju Evrope.

Družba BABEG  s projekti in pobudami precej prispeva k uveljavljanju Koroške kot pomembnega središča za kakovostno raziskovanje, tehnološko strokovnost in izjemno inovativnost, tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

Družba BABEG načenja razvojne teme in teme za prihodnost ter jih zakorenini v inovativno arhitekturo dežele, da bi tako izboljšala konkurenčnost na mednarodni ravni.

Spodbujanje tehnologije

Družba BABEG razvija in spodbuja projekte s področja digitalizacije in industrije 4.0kakor tudi področja raziskovanja, razvoja in inovacij, da bi se Koroška uveljavila in razvijala kot tehnološka in raziskovalna dežela ter povezovala tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni.

Temelj za inovacije prihodnosti je po mnenju družbe BABEG sodelovanje izobraževalnega in raziskovalnega sistema ter gospodarstva.

www.shutterstock.com/Macro Photo
Tehnologija