V sodelovanju z družbo A1 bo v parku Lakeside Science & Technology Park nastal laboratorij za preizkušanje standarda 5G

17/04/2019

Lakeside Science & Technology Park / Foto: Gert Steinthaler

Družba BABEG bo okolje »5G Playground Carinthia« oblikovala kot edinstven raziskovalni laboratorij na Koroškem ++ Družba A1 bo v sklopu tega sodelovanja dala znak za uvedbo standarda 5G na Koroškem ++ Od idealnih pogojev standarda bodo imeli korist koroško gospodarstvo ter inštituti za raziskovanje in izobraževanje ++ Koroška vlaga v raziskave za tehnologijo prihodnosti

Danes sta največji avstrijski ponudnik komunikacijskih storitev A1 in družba BABEG (Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungs GmbH) podpisala pogodbo o partnerstvu za vzpostavitev okolja 5G Playground Carinthia v parku Lakeside Science & Technology Park. BABEG je državna/deželna družba (Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za promet, inovacije in tehnologijo ter dežela Koroška imata v lasti po 50-odstotni delež), ki spodbuja projekte na področju raziskav, tehnologije, inovacij oz. tehnične infrastrukture na Koroškem. Poleg tega ima družba BABEG v lasti dvotretjinski delež v parku Lakeside Science & Technology Park v Celovcu ob Vrbskem jezeru.

Novi standard mobilne telefonije bo tako v pomoč koroškim podjetjem ter izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam pri razvoju tehnike in aplikacij prihodnosti. Okolje 5G Playground Carinthia bo postavljeno do septembra 2019. »Veseli nas, da smo uradni partner in snovalec okolja 5G Playground Carinthia. Z razširitvijo zmogljivosti omrežja na standard 5G se bo park Lakeside Science & Technologie Park kot avstrijski paradni kampus za gospodarstvo, raziskave in izobraževanje povzdignil na višjo raven tehnologije,« pravi Marcus Grausam, direktor avstrijske družbe A1, o sodelovanju v okviru projekta 5G Playground Carinthia.

Trenutno se povsod govori o tehnologiji mobilne telefonije 5G, ki naj bi bila ključna tehnologija v okviru pobude za digitalizacijo. Peto generacijo mobilne telefonije odlikujejo visoke hitrosti prenosa podatkov do 10 gigabitov na sekundo, izjemno majhna latenca (zakasnitev) in visoka energijska učinkovitost. Družba BABEG bo okolje 5G Playground Carinthia vzpostavila v skladu z zvezno strategijo 5G in pobudo za digitalizacijo dežele Koroške. Projekt bosta financirala Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za promet, inovacije in tehnologijo ter dežela Koroška, ki bosta na začetku prispevala 1,6 milijona evrov. »Lakeside Science & Technology Park je s svojim značajem kampusa najboljši kraj za vzpostavitev laboratorija za preizkušanje standarda 5G, saj omogoča tesno sodelovanje med podjetji, zagonskimi podjetji ter področjema raziskav in izobraževanja. Ponuja idealne pogoje za nastanek inovacij prihodnosti,« pravi zvezni minister Norbert Hofer, ki je zadovoljen z izbiro lokacije za preizkusno okolje.

Z okoljem 5G Playground Carinthia bo nastal preizkusni in raziskovalni laboratorij za preizkušanje različnih programov, izdelkov, postopkov in aplikacij. »Okolje 5G-Playground Carinthia bo delovalo po načelu ,vse na enem mestu‘ in tako omogočalo raziskave, morebitne preizkusne aplikacije ter nadaljnji razvoj aplikacij, specifičnih za tehnologijo 5G, storitev in poslovnih modelov,« enoglasno povesta direktorja družbe BABEG mag. Hans Schönegger in mag. Markus Hornböck, ki sta odgovorna za zasnovo, izvedbo in delovanje preizkusnega okolja.

»Okolje 5G Playground Carinthia bo koroškim raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam ter majhnim oz. srednje velikim podjetjem in zagonskim podjetjem ponujalo edinstveno priložnost, da z novo tehnologijo nadalje razvijajo svoje izdelke in aplikacije ter na tem področju izvajajo natančne raziskave,« opisuje dr. Gaby Schaunig, referentka za tehnologijo Koroške in namestnica deželnega glavarja, potencial raziskovalne in gospodarske lokacije Koroške.

Glavne teme za vzpostavitev okolja 5G Playground Carinthia se vrtijo okoli navidezne resničnosti, kolektivne inteligence pri uporabi brezpilotnih letalnikov, aplikacij za pametna mesta in brezžične industrijske robotike. Pomemben del pri ustvarjanju okolja 5G Playground Carinthia bo pospeševanje sodelovanja med raziskovalnimi ustanovami in podjetji, ki si lahko s svojim delom vzajemno pomagajo. Na podlagi njihovih izsledkov raziskav, ki so osredotočene na aplikacije, je na avstrijskem Koroškem pričakovati tudi večje število ustanovitev odcepljenih podjetij.

Pogodba je bila podpisana danes. Sledijo začetna dela na preizkusnem laboratoriju oz. tehničnem opremljanju, uradno odprtje okolja 5G Playground Carinthia pa je napovedano za september 2019.

 

O družbi BABEG
 (Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft)

Leta 1981 sta dežela Koroška in Republika Avstrija ustanovili družbo BABEG, s katero sta želeli okrepiti gospodarsko moč Koroške. Danes je družba BABEG zadolžena za pet osrednjih nalog, ki so v skladu s splošno gospodarsko strategijo dežele Koroške.

  • Pospešeno in nadzorovano naseljevanje mednarodnih podjetij ter spodbujanje vlagateljev –
    »Invest in Carinthia«
  • Strateško upravljanje investicij (vključno s podjetniškim inkubatorjem build! Gründerzentrum Kärnten GmbH, logističnim centrom Austria Süd GmbH, parkom Lakeside Science & Technology Park in kampusom High Tech Campus Villach)
  • Upravljanje lokacij za industrijske in poslovne površine
  • Strateška investicija v zunajuniverzitetne institucije in raziskovalne ustanove (vključno z ustanovami Lakeside Labs, Joanneum Research, Kompetenzzentrum Holz)
  • Izvajanje projekta »Hitra pot do inovacij« (FTI) (projekti/iniciative na področju raziskovanja, tehnologije in inovacij)

Cilj vseh ukrepov in projektov je mednarodna uvrstitev Koroške med inovativne tehnološke dežele v srcu Evrope za raziskovanje, industrijo in gospodarstvo. Družba BABEG je prav tako odgovorna za razvoj projektov, ki krepijo in podpirajo deželo na področju gospodarstva in inovacij.

 

A1 – internet, telefonija, televizija in rešitve na področju informacijske tehnologije na enem mestu

Družba A1 je z več kot 5,3 milijona uporabnikov mobilne telefonije in več kot 2 milijonoma fiksnih priključkov vodilni ponudnik komunikacijskih storitev v Avstriji. Uporabniki imajo na voljo široko celovito ponudbo na enem mestu, ki omogoča govorno telefonijo, internetni dostop, digitalno kabelsko televizijo, podatkovne rešitve in rešitve na področju informacijske tehnologije, veleprodajne storitve ter mobilne poslovne in plačilne rešitve. Znamke A1, bob, Red Bull MOBILE in Yesss! veljajo za visokokakovostne pametne storitve. A1 kot odgovorno podjetje v svojo osnovno dejavnost vključuje okoljske zahteve in zahteve, pomembne za družbo.

A1 (pravna oseba: A1 Telekom Austria AG) je del družbe A1 Telekom Austria Group, vodilnega ponudnika digitalnih storitev in komunikacijskih rešitev v srednje- in vzhodnoevropskem prostoru z več kot 24 milijoni uporabnikov v sedmih državah. Družba Telekom Austria Group (ATX:TKA), ki ponuja komunikacijske rešitve, plačilne in pogovorne storitve ter integrirane poslovne rešitve, je v poslovnem letu 2018 zaslužila 4,47 milijarde evrov, od tega pa več kot 2,6 milijarde evrov predstavljajo prihodki družbe A1. Najsodobnejša širokopasovna infrastruktura skupaj s skoraj 19.000 zaposlenimi omogoča digitalen način življenja ter uporabnikom, podjetjem in napravam dovoljuje povezovanje kjer koli in kadar koli. Družba Telekom Austria Group ima kot evropska podružnica mehiške družbe América Móvil, enega največjih ponudnikov mobilne telefonije na svetu, sedež na Dunaju in omogoča dostop do svetovnih rešitev.

 

17/04/2019

Lakeside Science & Technology Park / Foto: Gert Steinthaler