Razširitev vodstva družbe BABEG s 1. aprilom 2019

05/02/2019

Zveza lastnikov je imenovala kandidata, ki je na predstavitvi zasedel prvo mesto. Z določitvijo drugega generalnega direktorja smo zagotovili uspešno izvajanje aktualno dodeljenih nalog in s tem njihovo urejeno predajo.

S 1. aprilom 2019 bo družba BABEG – Kärntner za spodbujanje naložb in investicij dobila drugega generalnega direktorja. Na predstavitvi pred komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki Avstrije, dežele Koroške in industrije, je prvo mesto zasedel gospod mag. Markus Hornböck. Zveza lastnikov družbe BABEG (BMVIT), dežela Koroška in Koroški sklad za gospodarski razvoj (KWF) so potrdili predlog komisije.

Glavni razlog za razširitev vodstva so širjenje področij delovanja družbe BABEG v okviru izvajanja projekta »Hitra pot do inovacij« (FTI), vse pogostejše  naseljevanje mednarodnih podjetij na nove lokacije in bližajoča se upokojitev mag. Schöneggerja leta 2020.

»Z določitvijo drugega generalnega direktorja smo zagotovili urejeno in pravočasno predajo nalog pred upokojitvijo mag. Schöneggerja,« o razširitvi vodstva družbe BABEG razlaga predsednik nadzornega sveta mag. Gilbert Isep.

**********

Leta 1981 sta dežela Koroška in Republika Avstrija ustanovili družbo BABEG, s katero sta želeli okrepiti gospodarsko moč Koroške.

Danes je družba BABEG zadolžena za pet osrednjih nalog, ki so v skladu s splošno gospodarsko strategijo dežele Koroške.

  • Pospešeno in nadzorovano naseljevanje mednarodnih podjetij ter spodbujanje vlagateljev – »Invest in Carinthia«
  • Strateško upravljanje investicij (vključno s podjetniškim inkubatorjem »build! Kärnten GmbH« in logističnim centrom »Austria Süd GmbH«)
  • Upravljanje lokacij za industrijske in poslovne površine  (vključno s parkom »Lakeside Science & Technology Park« in kampusom »High Tech Campus Villach«)
  • Strateška investicija v zunajuniverzitetne institucije in raziskovalne ustanove  (vključno z »Lakeside Labs«, »Joanneum Research«, »Kompetenzzentrum Holz«, »Carinthian Tech Research«)
  • Izvajanje projekta »Hitra pot do inovacij« (FTI)  (projekti/iniciative na področju raziskovanja, tehnologije in inovacij)

 

Cilj vseh ukrepov in projektov je mednarodna uvrstitev Koroške med inovativne tehnološke dežele v srcu Evrope za raziskovanje, industrijo in gospodarstvo. Družba BABEG je prav tako odgovorna za razvoj projektov, ki krepijo in podpirajo deželo na področju gospodarstva in inovacij.

Vprašanja:
Marion Trattnig-Stultschnig
Trženje in komunikacija
E-pošta | trattnig@babeg.at 

05/02/2019