Investicije | Lakeside Science & Technology Park zaključil 6. stopnjo gradnje

06/12/2018

Zgodba o uspehu Koroške in evropski vodilni projekt inovacijskega kampusa za gospodarstvo, raziskovanje in izobraževanje se ponovno širita.

Manj kot pol leta po začetku del 5. stopnje gradnje je Lakeside Park naznanil širitev v okviru 6. stopnje gradnje. Velika izkoriščenost parka »Science & Technology Park« ter precejšnje zanimanje za lokacijo spodbujata nadaljnjo gradnjo ustanov za raziskovanje in podjetja ter hkrati širitev tega edinstvenega gospodarskega, raziskovalnega in izobraževalnega kampusa na jugu Avstrije.

Proslava ob zaključku grobih gradbenih del na trinajsti stavbi, katere gradnja se je začela poleti 2018, je potekala šele pred nekaj dnevi. Že prihodnjo jesen pa bodo na območju pete stopnje gradnje nastali novi prostori za raziskovanje in razvoj za področje sodelovanja ljudi in robotov ter za raziskovanje brezpilotnih letalnikov. Naložba za nadaljnjih 4600 m² je skupno vredna 13 milijonov evrov. Kljub temu vedno večji koroški tehnološki park še ni dosegel končne oblike – spomladi 2019 se namreč začenja šesta stopnja gradnje.

»Dobra izkoriščenost prostorov, ki je skoraj 100-odstotna, in precejšnje zanimanje tehnološko usmerjenih podjetij za lokacijo sta nas privedla do odločitve, da začnemo graditi 14. stavbo,« je ponosno povedal vodja parka mag. Hans Schönegger. Trenutno je v parku že skoraj 1300 oseb, 70 podjetij, podjetniški inkubator, trije raziskovalni inštituti ter lastni laboratorij za poučevanje naravoslovnih predmetov. »Neprestano se razvijamo in vedno več podjetij ceni prednosti te odlične lokacije,« je še dodal Schönegger. Šesta stopnja gradnje v skupni vrednosti investicije 17 milijonov evrov bo tako obsegala 4000 kvadratnih metrov pisarniških površin in garažno hišo z več kot 500 parkirnimi mesti.

»Lakeside Park kot uspešen primer strateškega regionalnega razvoja predstavlja paradnega konja Avstrije. Sodelovanje podjetij z raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, kot ga lahko vidimo tukaj, je v globalnem boju za strokovnjake odločilen. Zelo lepo je videti, kako hitro se pozitivni razvoj širi ob Vrbskem jezeru,« je dejal zvezni minister Norbert Hofer.

»Z interdisciplinarnim raziskovanjem, usmerjenim v uporabne dejavnosti, ter s tesnim sodelovanjem znanstvenikov in gospodarstvenikov se je Lakeside Park v zadnjih letih razvil v inovacijski center na jugu Avstrije, ki se ponaša z mednarodnim ugledom. Z nadaljnjo širitvijo parka bomo ustvarili temelj, s katerim bomo pritegnili dodatna podjetija in mladostnike ter ustvarili nova visokotehnološka delovna mesta na Koroškem,« se je razveselila namestnica deželnega glavarja dr. Gaby Schaunig.

»Lakeside Park je idealna platforma za sodelovanje na področju raziskovanja, izobraževanja in podjetništva, zato vedno razvija nova poslovna področja ter področja uporabe. Z nadaljnjo širitvijo parka bo Celovec pritegnil večjo mednarodno pozornost za prihodnji tehnološki razvoj in s tem privabil tudi mednarodna podjetja,« je povedala županja Celovca, dr. Maria-Luise Mathiaschitz.

Pred nekaj tedni je mednarodno združenje tehnoloških parkov IASP park »Lakeside Science & Technology Park« za vzpostavitev projekta »Educational Labs« (izvenšolski naravoslovni center za učenje in raziskovalni laboratorij) ter modula »NawiMix« nagradilo s 3. mestom. Leta 2017 se je v izobraževalnem laboratoriju izobrazilo 150 učiteljev začetnikov, sprejel pa je tudi 800 učencev.

Lakeside Science & Technology Park:

  • Tehnološki kampus za sodelovanje podjetij ter raziskovalnih in izobraževalnih ustanov
  • Lastniki: BABEG (Kärntner Betriebsansiedlungs- & Beteiligungs GmbH), Celovec
  • Dosedanje skupne investicije: 75,5 milijona evrov
  • Skoraj 70 podjetij, 3 raziskovalne ustanove, zagonski podjetniški inkubator in več kot 1300 zaposlenih (trenutno)
  • Mednarodno nagrajeni izobraževalni projekt: »Educational Lab« kot odprt raziskovalni laboratorij za nove oblike izobraževanja s težiščem na predmetih MINT, podjetništvu in mednarodni usmerjenosti
  • 34.000 m², 12 stavb (do danes)
  • Začetek gradnje avgusta 2018: 13. stavba: pribl. 4600 m², 13 milijonov evrov; čas gradnje: pribl. 1,5 leta; težišče: raziskovanje za Joanneum Research/Robotics in Alpsko-jadransko univerzo v Celovcu
  • Začetek gradnje spomladi 2019: 14. stavba s 4000 m2 pisarniških površin in parkirno hišo, vrednost investicije: 17 milijonov evrov

Lakeside Science & Technology Park